Сестринство

На студијском програму Сестринство студент  кроз  изучавање  и  научна сазнања  стиче  општа  знања  из  стручних  послова  у специјалистичким  областима  интензивне здравствене неге, ургентног збрињавања, неге у инфектологији, интернистичких болести, неге хируршких болесника, старатељство–  гинеколошке неге као и неге болесника у случају разних болести.

Циљ и кључне вештине овог студијског програма су да студенти стекну вештине које ће својом реализацијом задовољити потребе установе у којој буду радили, а то су: разни послови медицинске сестре (дипломираног техничара), све врсте здравствене неге као и разне стручне послове (стоматолошке, радиолошке, хируршког асистента, збрињавање пацијената у болницама, домовима здравља, амбулантама, …)

Звање по завршетку основних академских студија

Основне академске студије Сестринство су први степен високог образовања, трају четири године (осам семестара) и на њима студент остварује укупно 240 ЕСПБ бодова.

Студенти које успешно заврше ове студије стичу диплому високе стручне спреме и звање „дипломирана медицинска сестра“.

По завршетку основних академских студија могуће је уписати мастер академске студије Сестринства.

Школарина

Школарина на основним студијама програма Сестринство износи: 1900 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у целости приликом уписа или у ратама.

Факултет признаје испите са сродних факултета.

Наставни план и програм

Scroll to Top