Сестринство

Мастер академске студије Сестринства су други степен високог образовања, и представљају наставак основних академских студија, током којих студенти стичу додатна знања и вештине. Студије трају једну годину, односно два семестра. Завршетком мастер академских студија сестринства студент стиче звање „мастер медицинска сестра“.

Студијски програм мастер академских студија Сестринства, има за сврху да пружи додатно образовање медицинских сестрама, које ће представљати и нови квалитет у медицинском образовању.

Савладавањем студијског програма студенти ће овладати и методологијом научноистраживачког рада у друштвеним наукама и теоријским основама израде мастер радова, што ће бити драгоцено у даљем усавршавању и раду.

Школарина

Школарина за мастер студије на студијском програму Сестринство износи: 2000 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у целости приликом уписа или у ратама.

Факултет признаје испите са сродних факултета.

Наставни план и програм

Scroll to Top