Evropski fakultet „Kallos“

Vizija Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd je da ostvari standarde najvišeg kvaliteta u nastavi, naučno-istraživačkom radu i obrazovanju kadrova na akademskim osnovnim studijama. Osnivač Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd je ostvario stalnu saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama i poslovnim kompanijama u okvirima nacionalnog i evropskog prostora, usvajajući savremene trendove u sistemu obrazovanja.  

Moduli

Fizioterapija i radna terapija
Sestrinstvo
Saobraćajno inženjerstvo
Informacione tehnologije

О nama

U cilju podrške nastavnom i naučnoistraživačkom radu u sastavu Evropskog fakulteta Kallas nalazi se biblioteka koja u svom fondu ima 1703 naslova koji su svojom tematikom iz oblasti iz koje se izvodi nastavni proces na Fakultetu.

U okviru Fakulteta se nalazi informatički centar koji je u funkciji računarske, komunikacione i aplikativne podrške za poslovanje Fakulteta,  programa za upis studenata, studentske evidencije, finansijske evidencije, sajta Fakulteta i dr.

Informatički centar je na  raspolaganju nastavnicima i studentima tokom čitavog dana kroz pružanje usluga neophodnih za kvalitetno izvođenje studijskih programa.

Fakultet je obezbedio jednu računarsku učionicu sa  30 računara koji imaju pristup internetu. Na mestu zaposlenog informatičara – administratora nalazi  se lice sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama.

„Što više znaš, više vrediš.“

Robert F.

Informacije