Физиотерапија и радна терапија

Савремени начини живота и рада, све дужи животни век и хроничне болести локомоторног система захтевају да се област физиотерапије и пратећих научних дисциплина студирају на интердисциплинарни и мултидисциплинарни начин. На тај начин се осигурава унапређење здравствене заштите, проширује могућност академског школовања.

Образовање у оквиру ове студијске групе, омогућава рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације деце, одраслих, старих људи и спортиста у:

– здравствени центри;
– на одељењима физикалне медицине и рехабилитације у болницама;
- у клиничким центрима;
- у клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију;
– у другим клиникама и болницама;
– у специјализованим службама физикалне медицине и рехабилитације у геријатријским центрима;
– у рехабилитационим центрима и бањама;

– у предшколским установама;
– у оквиру амбуланти спортске медицине;
- у спортским клубовима;
– у специјалистичким амбулантама физикалне медицине и рехабилитације;
- у козметичким салонима;
– фитнес и велнес центрима;
– теретанама и др.

Звање по завршетку основних академских студија

Основне академске студије Физиотерапија и радна терапија трају четири године (осам семестара) и на њима студент остварује укупно 240 ЕСПБ бодова.

Студенти које успешно заврше ове студије стичу диплому високе стручне спреме и звање „дипломирани физиотерапеут“.

Школарина

Школарина за студијски програм Физиотерапија и радна терапија износи: 1900 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у целости приликом уписа или у ратама.

Факултет признаје испите са сродних факултета.

Наставни план и програм

Scroll to Top