О нама


Европски факултет “KALLOS” у Београду је високообразовна институција с јасно дефинисаним циљевима и задацима који су у складу са смерницама високог образовања у Републици Србији, као што је предвиђено законом. Факултет се фокусира на области медицинске неге, физиотерапије и радне терапије и информационих технологија. Његови академски програми су конципирани тако да омогуће брзо укључивање студената у практичан рад, уз посебан нагласак на разумевању глобалних процеса и усклађивању са европским стандардима.

Настава на факултету обухвата следеће студијске програме:

Сестринство:

Основне академске студије трају четири године, а студенти стичу академски назив “дипломирана медицинска сестра”. Услов за упис је завршетак средње школе са четворогодишњим трајањем.

Мастер академске студије у овој области трају годину дана, а дипломци стичу академски назив “мастер медицинска сестра”. Услов за упис је завршетак основних академских студија у трајању од четири године.

Физиотерапија и радна терапија:

Основне академске студије трају такође четири године, а дипломирани студенти добијају академски назив “дипломирани физиотерапеут”. Уписни услов је завршена четворогодишња средња школа.

Информационе технологије:

Факултет нуди основне академске студије у овој области које трају четири године, а студенти стиче академски назив “дипломирани инжењер информационих технологија”. За упис је потребно завршити средњу школу са четворогодишњим трајањем.

Софтверско инжењерство:

Мастер академске студије у овој области трају годину дана, а дипломци стичу академски назив “мастер софтверски инжењер”. Услов за упис је завршетак основних академских студија у трајању од четири године.

Европски факултет “KALLOS” истиче значај практичног искуства, пружајући студентима могућност да развију кључне вештине за успешно деловање како у медицинском сектору, тако и у области информационих технологија. Такође, подстиче разумевање глобалних процеса и имплементацију европских стандарда, што омогућава студентима да буду конкурентни на глобалном тржишту рада. Ова комбинација фактора чини Европски факултет КАЛЛОС изузетно атрактивним избором за оне који желе образовање које ће их припремити за изазове савременог света у областима медицинских и информационих наука.


Хвала што сте одабрали Европски факултет “KALLOS” за ваше образовање.


Scroll to Top