Визија

Визија Европског факултета Каллос је да оствари стандарде највишег квалитета у настави, научно истраживачком раду и образовању кадрова на академским основним и мастер студијама. Оснивач Европског факултета Каллос је остварио сталну сарадњу са образовним и научним институцијама и пословним компанијама у оквирима националног и европског простора, усвајајући савремене трендове у систему образовања.

Мисија

Mисија Европског факултета Каллос је реализација висококвалитетних студијских програма на основним и мастер академским студијама у области датих студијских програма.

Мисија Факултета за засновна је на етици рада, знању и вештинама потребним за дугорочан успех студената у послу који је изложен савременим тржишним потребама и технолошким променама.

Scroll to Top