Саобраћајно инжењерство

Студијски програм Саобраћајног инжењерства нуди иновативан и свеобухватан наставни план и програм који ученике припрема да се суоче са изазовима саобраћаја који се стално мењају у савременом свету. Комбинацијом теоријског знања и практичног искуства, овај програм опрема почетницима инжењерима вештинама и стручношћу потребним за оптимизацију ефикасности, безбедности и одрживости саобраћајних система.

Модул: Друмски саобраћај – студенти улазе у сложен и динамичан свет планирања, пројектовања и управљања транспортом. Кроз предмете, они стичу неопходно знање за разумевање анализе саобраћајних токова, пројектовања путне мреже, интелигентних транспортних система и безбедности саобраћаја.

Модул: Ваздушни саобраћај – програм је посвећен истраживању сложеног домена авијације и управљања ваздушним простором. Студенти се баве темама које се односе на системе контроле ваздушног саобраћаја, дизајн и операције аеродрома, планирање ваздушног простора и безбедност у ваздухопловству. Они уче да се баве јединственим изазовима које представља ваздушни саобраћај, укључујући загушење ваздушног простора, управљање протоком ваздушног саобраћаја и интеграцију беспилотних летелица (УАВ) у ваздушни простор.

Дипломци су опремљени веома траженим скупом вештина који ће их високо позиционирати у друштву и будућој каријери. Могу наћи послове у државним транспортним агенцијама, грађевинским фирмама, ваздухопловним компанијама, консултантским фирмама и истраживачким институцијама. Од обликовања политике градског превоза до дизајнирања ефикасних распореда аеродрома, наши дипломци играју виталну улогу у обликовању будућности транспорта.

Звање по завршетку основних академских студија

Основне академске студије Саобраћајног инжењерства трају четири године (осам семестара) и на њима студент остварује укупно 240 ЕСПБ бодова.

Студенти које успешно заврше ове студије стичу диплому високе стручне спреме и звање „дипломирани инжењер саобраћаја“.

По завршетку основних академских студија могуће је уписати мастер академске студије Саобраћајно инжењерство – Безбедност у саобраћају.

Школарина

Школарина за студијски модул Друмски саобраћај износи: 1650 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина за студијски модул Ваздушни саобраћај износи: 2300 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у целости приликом уписа или у ратама.

Scroll to Top