Безбедност у саобраћају

Програм мастер студија Безбедност у саобраћају је специјализовани академски програм усмерен на развој професионалаца који су посвећени унапређењу безбедности на путевима и транспортним системима. Овај програм је дизајниран за појединце који желе унапреде опште управљање и безбедност саобраћаја.

Током програма, студенти стичу разумевање вишеструких аспеката безбедности саобраћаја, укључујући саобраћајно инжењерство, планирање транспорта, анализу понашања, развој политике и технолошке примене. Они истражују основне узроке саобраћајних несрећа, проучавају ефикасност противмера и уче да развију стратегије засноване на доказима за ублажавање ризика и побољшање безбедности на путевима.

Наставни план и програм комбинује теоријско знање са практичним применама, омогућавајући студентима да примене концепте и методологије у реалним ситуацијама, да спроводе свеобухватне процене безбедности саобраћаја, анализу података како би идентификовали подручја високог ризика, дизајнирају и процењују системе контроле саобраћаја и развијају циљане интервенције за решавање специфичних безбедносних изазова.

Програм укључује мултидисциплинарни приступ, црпећи знања из различитих области као што су инжењеринг, психологија, јавно здравље, спровођење закона и урбано планирање. Студенти учествују у пројектима сарадње, студијама случаја и истраживачким иницијативама, омогућавајући им да истраже иновативна решења и допринесу унапређењу праксе безбедности у саобраћају.

Мастер академске студије Саобраћајног инжењерства – Безбедност у саобраћају је други степен високог образовања и представља наставак основних академских студија. Студије трају једну годину, односно два семестра.

Завршетком мастер академских студија Саобраћајног инжењерства – Безбедност у саобраћају студент стиче звање „мастер безбедности у саобраћају“.

Школарина

Школарина за мастер студије на студијском програму Безбедност у саобраћају износи: 1900 евра у динарској противредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у целости приликом уписа или у ратама.

Scroll to Top