Европски факултет „Kallos“

Визија Европског факултета Kallos Београд је да оствари стандарде највишег квалитета у настави, научноистраживачком раду и образовању кадрова на академским основним студијама. Оснивач Европског факултета Kallos Београд је остварио сталну сарадњу са образовним и научним институцијама и пословним компанијама у оквирима националног и европског простора, усвајајући савремене трендове у систему образовања.  

О нама

У циљу подршке наставном и научноистраживачком раду у саставу Европског факултета Каллас налази се библиотека која у свом фонду има 1703 наслова који су својом тематиком из области из које се изводи наставни процес на Факултету.

У оквиру Факултета се налази информатички центар који је у функцији рачунарске, комуникационе и апликативне подршке за пословање Факултета,  програма за упис студената, студентске евиденције, финансијске евиденције, сајта Факултета и др.

Информатички центар је на  располагању наставницима и студентима током читавог дана кроз пружање услуга неопходних за квалитетно извођење студијских програма.

Факултет је обезбедиo једну рачунарску учионицу са  30 рачунара који имају приступ интернету. На месту запосленог информатичара – администратора налази  се лице са одговарајућим стручним квалификацијама.

„Što više znaš, više vrediš.“

Robert F.

Модули

Физиотерапија и радна терапија
Сестринство
Геодетско инжењерство
Информационе технологије

Информације